Tarraetiketit ja tuotetarrat kertovat tuotteesta

Tuotteiden pakkaustapoja on monia ja kokoajan kehitetään uusia materiaaleja ja pakkausvaihtoehtoja tuotteille. Pakkaussuunnittelussa on paljon erilaisia asioita, joita täytyy ottaa huomioon. Pääasiassa on tietenkin aina tuotteen suojaaminen ulkoisilta vaikutuksilta ja varmistaa sen säilyminen. Tämän lisäksi pakkaukseen tulee myös mahtua tuotetietoja, joiden määrä riippuu tuotteesta. Pakkauksella pyritään myös herättämään asiakkaan huomio, erottumaan muista samanlaisista tuotteista sekä luomaan tuotemielikuvaa. Toisinaan tuotteet saattavat olla pakattu hyvinkin samanlaisiin pakkauksiin, kuten esimerkiksi monet juomat ja ne saattaa erottaa toisistaan vain erilaiset tarraetiketti tai tuotetarrat. Tervetuloa pakkauksista ja pakkaussuunnittelusta kertovan blogin pariin, toivottavasti löydät täältä mielenkiintoista tietoa aiheesta, jos pakkaussuunnittelu on lähellä sydäntäsi.

Pakkausmenetelmä valitaan tuotteen mukaan

Pakkausmateriaaleja on olemassa paljon erilaisia. Mihin materiaaliin tuote kannattaa pakata, riippuu sen ominaisuuksista ja siitä, miten se saadaan parhaiten suojattua sen kulkiessa logistisen ketjun lävitse tuottajalta kuluttajalle. Suurimman osan tuotteista täytyy kestää sekä kuljetusta, varastointia ja myymälässä esillä oloa. Pakkaussuunnittelussa yhdistyykin yleensä muotoilu, graafinen suunnittelu ja joidenkin tuotteiden kohdalla biologinen ja lääketieteellinen tietämys. Etenkin elintarviketeollisuudessa, pakkauksella on ratkaiseva osuus tuotehävikkiin ja tuotteiden säilymiseen puhtaina, kuivina, ehjinä ja hajuttomina, niiden säilyvyyden ja turvallisuuden vuoksi. Elintarviketeollisuuden käyttöön onkin kehitetty erilaisia pakkaustekniikoita, kuten tyhjiöpakkaaminen, suojakaasupakkaaminen, aktiivinen pakkaaminen, älypakkaaminen ja aseptinen pakkaaminen. Usein tuotteet pakataan sellaisiin pakkauskokoihin, joissa olemme niitä tottuneet ostamaan ja joka on käytännöllinen tuotteen käytön ja kuljetuksen kannalta. Elintarvikkeiden ja lääkkeiden pakkauksissa on tärkeää, että tuotetiedot mahtuvat pakkauksiin tai niissä on tarraetiketit tai tuotetarrat, josta niiden sisältämät ainekset voidaan helposti tarkistaa. Tuotetarroja sekä etikettejä tarjoaa esimerkiksi Auraprint Oy.

Erilaisia pakkausmateriaaleja

Erilaisia pakkauksia ja pakkausmateriaaleja elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden pakkaamiseen on tarvittu lähes aina. Tällä hetkellä useimmin käytetyt materiaalit ovat lasi, erilaiset kuitupakkaukset, metalli ja muovipakkaukset. Uusia ja ympäristöystävällisiä materiaaleja kehitetään kuitenkin kokoajan lisää, kuten esimerkiksi erilaisia biohajoavia materiaaleja. Uusille materiaalivaihtoehdoille on suuri tarve, että pystytään estämään ja rajoittamaan ympäristölle haitallisten materiaalien sinne pääsyä, kuten esimerkiksi muovijätteen pääseminen meriä ja vesistöjä saastuttamaan. Pakkausmateriaalia valitessa ja pakkauksia suunnitellessa kannattaa ottaa yhteyttä alan asiantuntijaan, jonka avulla löytää usein parhaan ratkaisun pakkaushaasteisiin.

jaa